Mesttransport & Handel

Gert Vlastuin Intermediair BV verzorgt alle transport van vaste stalmest, vloeibare mest en gedroogde kippenmest. Mesttransport is een vak apart. Een specialist in mestdistributie, dat zijn wij beslist. Het vervoer van vloeistoffen en vaste stoffen vervoeren wij dagelijks voor de agrarische sector, tevens hebben wij mogelijkheden voor tankwagen transport tbv industrie, weg en waterbouw, infra, olie en gaswinning en waterschappen.

Wij transporteren veilig en efficiënt, conform de heersende protocollen. Onze tankopleggers zijn makkelijk te reinigen.

Als intermediair kunnen wij bemiddelen in de afzet van meststoffen op verantwoordelijke wijze. Daarnaast  spelen wij een rol bij het transporteren, verwerken, exporteren en aanwenden van mest. Een full-service concept van de specialist in mesttransport. Het is meestal wettelijk verplicht dat alle mest die aan en afgevoerd wordt gewogen en bemonsterd  moet worden.

Vanzelfsprekend is dat al onze mestopleggers zijn uitgerust met fraude bestendige automatische bemonsteringsapparatuur die voldoet aan de eisen. Onze monsternemers zorgen ervoor dat de werkzaamheden correct worden uitgevoerd. Voor het transport beschikken wij over tankopleggers die zijn uitgerust met een geijkt weegsysteem. Daarnaast zijn de opleggers voorzien van stuurbare -assen waardoor de tankwagen zeer wendbaar zijn.